NOVÉ INFO: Dotácia na obnovu domu – kto je oprávnený žiadateľ a aký dom spĺňa podmienky?

Dátum vydania: 07.09.2022

NOVÉ INFO: Dotácia na obnovu domu – kto je oprávnený žiadateľ a aký dom spĺňa podmienky?

Vydané dňa: 7.9.2022

 

Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila nové informácie o čerpaní dotácií na obnovu rodinných domov. Do 17.10.2022 si môžu záujemcovia sfinalizovať potrebnú dokumentáciu, ktorá je zverejnená na: https://obnovdom.sk/dokumenty.php?category=examples

Následne od 17.10.2022 do 28.2.2023 bude otvorená výzva, kde bude možné podávať žiadosti.  Žiadosti bude možné podávať online prostredníctvom formulára na www.obnovdom.sk (formulár bude zverejnený od 17.10.). Vygenerované PDF autorizujete elektronickým podpisom a zašlete prostredníctvom e-schránky (do predmetu je potrebné uviesť „Žiadosť – Plán obnovy“ a „Pilotná výzva 02I01-18-V01“) spolu so s prílohami, pri ktorých je možné vytvoriť ich elektronickú podobu zaručenou konverziou. Prílohy žiadosti, ktoré nie je možné zaručene konvertovať do elektronickej podoby, je potrebné predložiť listinne.

Žiadateľ, ktorý nedisponuje elektronickým podpisom, posiela žiadosť (vygenerované vytlačené PDF) spolu s prílohami prostredníctvom Slovenskej pošty, kuriérom, alebo ju osobne doručí do podateľne Slovenskej agentúry životného prostredia na ul. Rožňavská 24 v Bratislave od pondelka 17. októbra v čase od 8:00 do 11:30 a 12:30 až 14:30.

Na obnovu rodinných domov je vyčlenených pol miliardy eur z Európskej únie. Tieto peniaze budú rozdelené pre viac ako 30 tisíc majiteľov domov. Jednou zo základných podmienok je zlepšenie energetickej efektívnosti rodinného domu aspoň o 30 %. Nutné vypracovanie energetického certifikátu pred a po obnove a tiež je povinná fotodokumentácia pred aj po obnove.

 

Žiadatelia sú rozdelení do 2 skupín

Skupiny žiadateľov:

 1. Štandardná skupina žiadateľov

  Fyzická osoba. V takom prípade máte nárok na intenzitu pomoci 60 % (príspevok).
  Ak po obnove domu dosiahnete požadovanú minimálnu úsporu energií 30 - 60 %, výška pomoci môže byť maximálne 14 tisíc EUR.
  Ak po obnove dosiahnete úsporu energií nad 60 %, výška príspevku môže dosiahnuť maximum 19 tisíc EUR.

 2. Sociálne alebo zdravotne znevýhodnená skupina žiadateľov

  Fyzická osoba. V takom prípade máte nárok na intenzitu pomoci 95 %, ak po obnove domu dosiahnete požadovanú minimálnu úsporu energií 30 %.
  Maximálna výška pomoci pri minimálnej úspore energií 30 % dosiahne 18 tisíc EUR. Pri skupine žiadateľov so zvýhodnenou mierou podpory je podmienka splnená, ak trvalý pobyt v RD má hlavný žiadateľ, ktorý zároveň:
 • má v osobnej starostlivosti dieťa (osobu mladšiu ako 18 rokov) s ťažkým zdravotným postihnutím, pričom dieťa musí mať trvalý pobyt v rodinnom dome najneskôr v deň pred zverejnením výzvy,
 • žije v spoločnej domácnosti s viacdetnou rodinou, pričom aspoň štyri deti musia mať trvalý pobyt v rodinnom dome najneskôr v deň pred zverejnením výzvy.

Prečítajte si celý článok a na mail vám zašleme dôležité info o dotáciách