Na ktoré časti rodinného domu je možné žiadať o dotácie?

Dátum vydania: 06.04.2022

Na ktoré časti rodinného domu je možné žiadať o dotácie?

Na obnovu rodinného domu je možná ľubovoľná kombinácia nižšie uvedených opatrení pri dodržaní podmienok:

Obnovou musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30% oproti stavu pred obnovou. Splnenie tejto požiadavky bude hodnotené z priloženej dokumentácie  - z projektového energetického hodnotenia, resp. energetického certifikátu

a zároveň súčasťou obnovy RD musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny A

Skupina opatrení A. zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy:

 1. zateplenie obvodového plášťa
 2. zateplenie strešného plášťa
 3. výmena otvorových konštrukcií
 4. zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, pod ktorým je vykurovaný priestor)
 5. zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, nad ktorým je vykurovaný priestor)
 6. zateplenie podlahy na teréne (vykurovanej miestnosti v RD, pod ktorou nie je iná miestnosť)

Skupina opatrení B. inštalácia zdroja energie (vrátane jeho uvedenia do prevádzky)

 1. tepelné čerpadlá
 2. fotovoltické panely
 3. solárne kolektory
 4. plynový kondenzačný kotol - za splnenia všetkých nasledovných podmienok, že je:
 5. a) súčasťou komplexnej obnovy
 6. b) na energetickom štítku zatriedený do energetickej triedy A
 7. c) v súlade s požiadavkami na ekodizajn11
 8. d) zastaraný plynový kotol alebo zdroj tepla na báze uhlia, resp. oleja nahradený novým plynovým kondenzačným kotlom
 9. rekuperácia
 10. iný tepelný zdroj (napríklad elektrokotol)

 Skupina opatrení C. zelená strecha

 1. intenzívna
 2. extenzívna

Skupina opatrení D. akumulačná nádrž na dažďovú vodu

 1. podzemná
 2. nadzemná

 

Skupina opatrení E. inštalácia tieniacej techniky 

Trvalo inštalované stavebné výrobky vonkajšej tieniacej techniky s pohyblivými prvkami, umožňujúcimi nastavenie úrovne zatienenia, ktoré slúži k zníženiu tepelnej záťaže miestností nachádzajúcich sa vnútri obálky budovy.

 

Skupina opatrení F. odstránenie azbestu

Okrem realizácie vyššie uvedených skupín opatrení a opatrení je možné finančné prostriedky poskytnúť aj na prípravu sprievodnej dokumentácie, a to na:

 1. projektovú dokumentáciu, vrátane projektového energetického hodnotenia
 2. energetický certifikát východiskového stavu RD
 3. energetický certifikát po obnove RD

Pozor!

Zverejnené podmienky sa môžu ešte zmeniť. Ide o predbežné informácie o podmienkach na obnovu rodinných domov. Presne špecifikované a záväzné budú až podmienky v rámci vyhlásenej výzvy. Prvá výzva bude vyhlásená v 3. kvartáli roku 2022.

Zdroj: informacia_1_2022.pdf (obnovdomov.sk)