NOVÉ INFO: Spustenie prvej výzvy

Dátum vydania: 07.09.2022

NOVÉ INFO: Spustenie prvej výzvy

Slovenská agentúra životné prostredia zverejnila nové informácie o čerpaní dotácií na obnovu rodinných domov. Do 17.10.2022 si môžu záujemcovia sfinalizovať potrebnú dokumentáciu, ktorá je zverejnená na: https://obnovdom.sk/dokumenty.php?category=examples

Následne od 17.10.2022 do 28.2.2023 bude otvorená výzva, kde bude možné podávať žiadosti. Žiadosti bude možné podávať online prostredníctvom formulára na www.obnovdom.sk (formulár bude zverejnený od 15.10.). Vygenerované PDF autorizujete elektronickým podpisom a zašlete prostredníctvom e-schránky (do predmetu je potrebné uviesť „Žiadosť – Plán obnovy“ a „Pilotná výzva 02I01-18-V01“) spolu so s prílohami, pri ktorých je možné vytvoriť ich elektronickú podobu zaručenou konverziou. Prílohy žiadosti, ktoré nie je možné zaručene konvertovať do elektronickej podoby, je potrebné predložiť listinne.

Žiadateľ, ktorý nedisponuje elektronickým podpisom, posiela žiadosť (vygenerované vytlačené PDF) spolu s prílohami prostredníctvom Slovenskej pošty, kuriérom, alebo ju osobne doručí do podateľne Slovenskej agentúry životného prostredia na ul. Rožňavská 24 v Bratislave od pondelka 17. októbra v čase od 8:00 do 11:30 a 12:30 až 14:30.

Na obnovu rodinných domov je vyčlenených pol miliardy eur z Európskej únie. Tieto peniaze budú rozdelené pre viac ako 30 tisíc majiteľov domov.

Jednou zo základných podmienok je zlepšenie energetickej efektívnosti rodinného domu aspoň o 30 %. Nutné vypracovanie energetického certifikátu pred a po obnove a tiež je povinná fotodokumentácia pred aj po obnove.