NOVÉ INFO: Postup od podania žiadosti, cez schválenie až po financovanie

Dátum vydania: 07.09.2022

NOVÉ INFO: Postup od podania žiadosti, cez schválenie až po financovanie

Prečítajte si stručný postup od podania žiadosti až po samotnú realizáciu a vyplatenie príspevku (dotácie).

Vyplnenie žiadosti

Žiadosť musí byť podaná online alebo poštou, prostredníctvom formulára na www.obnovdom.sk

Následne od 17.10.2022 do 28.2.2023 bude otvorená výzva, kde bude možné podávať žiadosti. Žiadosti bude možné podávať online prostredníctvom formulára na www.obnovdom.sk (formulár bude zverejnený od 17.10.). Vygenerované PDF autorizujete elektronickým podpisom a zašlete prostredníctvom e-schránky (do predmetu je potrebné uviesť „Žiadosť – Plán obnovy“ a „Pilotná výzva 02I01-18-V01“) spolu so s prílohami, pri ktorých je možné vytvoriť ich elektronickú podobu zaručenou konverziou. Prílohy žiadosti, ktoré nie je možné zaručene konvertovať do elektronickej podoby, je potrebné predložiť listinne.

Žiadateľ, ktorý nedisponuje elektronickým podpisom, posiela žiadosť (vygenerované vytlačené PDF) spolu s prílohami prostredníctvom Slovenskej pošty, kuriérom, alebo ju osobne doručí do podateľne Slovenskej agentúry životného prostredia na ul. Rožňavská 24 v Bratislave od pondelka 17. októbra v čase od 8:00 do 11:30 a 12:30 až 14:30.

 

 

Čakanie na vyjadrenie

Vašu žiadosť vrátane príloh skontrolujú a posúdia splnenie podmienok pracovníci SAŽP. V prípade, že budú zistené nedostatky, vyzvú vás na ich odstránenie a doloženie v stanovenej lehote.
Ak vaša žiadosť spĺňa všetky predpísané náležitosti, dostanete informáciu o splnení podmienok získania príspevku.

Prečítajte si celý článok a na mail vám zašleme dôležité info o dotáciách