Prečo dotácie pre rodinné domy?

Dátum vydania: 22.10.2021

Prečo dotácie pre rodinné domy?

Štát pripravuje dotačný program na obnovu rodinných domov, ktorý začne už v roku 2022. O dotácie si budú môcť žiadať majitelia starších rodinných domov v druhej polovici budúceho roka. Vhodných kandidátov na získanie dotácie je pri tom naozaj veľa.

Takmer 70 % všetkých rodinných domov na Slovensku je starších ako 40 rokov.

Podľa štúdií je na Slovensku postavených približne 1,06 milióna rodinných domov, v ktorých žije viac ako polovica obyvateľstva. Počet bytov v rodinných domoch tvorí niečo málo cez 50 %. Dôležitý faktor, ktorý však vplýva na energetickú efektivitu je, že vek 67,8 % všetkých rodinných domov predstavuje viac ako 40 rokov. A až 75,6 % rodinných domov je starších ako 30 rokov. Väčšina týchto domov bola postavená svojpomocne, možno bez odborných znalostí, vhodných materiálov a pomocou technológií v tom čase dostupných. Tie sa od súčasných poznatkov a možností stavby domov značne odlišujú. Je teda potrebné vykonávať obnovu týchto rodinných domov komplexne.

Na základe spomínaného prieskumu vyplynulo, že potenciál pre hĺbkovú obnovu má na Slovensku asi 390 tisíc rodinných domov. Približne 4 z 10 vlastníkov domov plánujú vykonať v najbližších 2 rokoch nejaký druh obnovy. Paradoxne najdôležitejší faktor pri uvažovaní o obnove vychádza zvýšenie komfortu bývania a kvalitnejšie vnútorné priestory. Pritom je to však len malá časť výhod.  

Boj s klimatickou krízou aj zníženie účtov za teplo

Okrem výhod pre samotných majiteľov rodinných domov ide aj o aspekt zlepšenia životného prostredia. V starších rodinných domoch sa často kúri neekologickými pecami na drevo alebo uhlie. Staré múry majú vyššie úniky tepla a tým pádom aj vysoké účty za energie.

Dotácie tak pomôžu tento problém riešiť komplexne. Príspevok na obnovu bude možné získať na výmenu zdroja tepla, výmenu okien a dverí, na zateplenie fasády a strechy domu. Diskutuje sa aj o možnostiach príspevku na nádrže na zachytávanie dažďovej vody a kompostéry.

Tento projekt má znížiť energetickú náročnosť budov a zároveň zlepšovať kvalitu životného prostredia. Výzvu preto vypíše Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá spadá pod envirorezort.