Viete ako funguje kondenzačný kotol?

Dátum vydania: 01.09.2021

Viete ako funguje kondenzačný kotol?

Konštrukcia kondenzačných kotlov vďaka veľkej ploche výmenníka umožňuje využiť kondenzačné teplo. Po odovzdaní primárneho tepla zo spalín dochádza k ich ďalšiemu ochladeniu až na teplotu, ktorá sa nachádza pod hodnotou rosného bodu. Ak sa teplota pohybuje v tejto oblasti, vodná para obsiahnutá v spalinách kondenzuje, a tým je tepelná energia dodatočne odovzdávaná do vykurovacieho systému. Kondenzačná technika využíva navyše nielen latentné teplo, ale aj primárna tepelná energia je využitá účinnejšie ako pri klasických kotloch. Pre ideálne využitie všetkých predností kondenzačného kotla je teda vhodné mať vykurovací systém, ktorý dovolí využiť možnosť kondenzácie - tzn. že na spiatočke kotla bude teplota pod rosným bodom spalín.

Koľko plynu môžem vďaka kondenzačnému kotlu ušetriť?

Prečítajte si celý článok a na mail vám zašleme dôležité info o dotáciách